Affordable Angeli Single Fi...
Area : 42 sq m ₱ 2,000,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina Pililla | 3 Bedroom ...
Area : 42 sq m ₱ 1,877,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Athena Single Firewall in C...
Area : 53 sq m ₱ 1,913,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3BR | Lumina Lipa | Angeli ...
Area : 42 sq m ₱ 1,515,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3BR Single Detached in Bali...
Area : 42 sq m ₱ 2,204,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Armina Single Firewall | 3B...
Area : 42 sq m ₱ 2,152,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Angeli Single firewall | Lu...
Area : 42 sq m ₱ 1,980,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina San Miguel | Armina ...
Area : 42 sq m ₱ 1,995,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Athena Single firewall | Lu...
Area : 53 sq m ₱ 2,382,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Ready for Occupancy 3BR Sin...
Area : 42 sq m ₱ 2,499,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3BR HOUSE & LOT IN LUMINA T...
Area : 42 sq m ₱ 1,967,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Affordable House and Lot Pr...
Area : 42 sq m ₱ 2,015,000.00
 ( 3 )   ( 1 )